رد کردن تا محتوای اصلی

ضوابط و مقررات

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی > ضوابط و مقررات > مقررات استفاده از سالن مطالعه  

 
مقررات استفاده از سالن مطالعه

* سرویس دهی و استفاده از منابع و مدارک مرجع کتابخانه در وقت اداری با ارائه کارت معتبر انجام می شود.

* سرویس دهی مجلات و روزنامه بعد از وقت اداری به افراد مهمان و اعضاء کتابخانه بنا بر ظوابط کتابخانه با ارائه کارت صورت می گیرد.