رد کردن تا محتوای اصلی

معرفی و سازمان هسته

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > گروه پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی > هسته بازرسی مبتنی بر ریسک > معرفی و سازمان هسته > هسته های وابسته (CMMSوO&M)  

 
 

هسته O&M (هسته مجاور)

نفرات اصلی این هسته عبارتند از:

1.     مهندس خسرو روشندل– مشاور ارشد هسته

2.     مهندس محمد شايگان – مسئول هسته

3.     مهندس علي اكبر مهدي پور – همكار هسته

4.     مهندس آرش فرجي – همكار مقيم هسته

هسته CMMS (هسته مجاور)

نفرات اصلی این هسته عبارتند از:

1.     دكتر رامين صادقي– مشاور ارشد هسته

2.     مهندس بابك رضايي – مسئول هسته

3.     مهندس اسمائيل ادهمي – همكار هسته

4.     مهندس عليرضا مقدم – همكار مقيم هسته