رد کردن تا محتوای اصلی

موسوی ندوشنی، سید سعید

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > سایت های شخصی > موسوی ندوشنی، سید سعید > در باره من  

 پیوندها

سایت پارسی دانشگاه
 

بیوگرافی

 • متولد سال 1332 در تهران
 • ديپلم رياضي از دبيرستان هدف شماره 3 تهران
 • ليسانس رياضيات كاربردي از دانشگاه صنعتي شريف
 • فوق ليسانس منابع آب (هيدرولوژي) از دانشگاه ژوزف فوریه فرانسه
 • دكترا منابع آب (هيدرولوژي) از دانشگاه ژوزف فوریه فرانسه
 • استادیار رسمی- قطعی دانشگاه صنعت آب و برق

زمينه‌های مورد علاقه

 • هيدرولوژي آماري
  • سری‌های زمانی
  • زمین آمار
  • تحلیل‌های چند متغیره
  • تحلیل فراوانی منطقه‌ای دبی‌ها
  • مقادیر حدی و روش دبی‌های بالاتر از یک آستانه POT
 • مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی
  • مدل‌هاي بارندگی-رواناب
 • زبان‌های برنامه‌نویسی
  • زبان فرترن
  • زبان R
 • واژه‌پردازها
  • LaTex